VOORBURG - Het aantal WAO-uitkeringen groeit minder hard. In het laatste kwartaal vorig jaar zijn er 8000 uitkeringen bijgekomen, tegen 11.000 in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (
CBS

Vrouwen boven de 35

De toename van het aantal WAO'ers komt vooral door vrouwen ouder dan 35 jaar. Het aantal arbeidsongeschikte mannen bleef vorig jaar vrijwel onveranderd.

Het totaal aantal WAO-uitkeringen was op 31 december 981.000. Dit betreft zowel de Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO) als de regelingen voor Wajong (voor jonggehandicapten) en WAZ (voor zelfstandigen).

Ook in het derde kwartaal vorig jaar groeide het aantal WAO-uitkeringen op jaarbasis minder hard. Toen was onduidelijk of het een tijdelijk effect was. "Het valt nu in voldoende mate op om er een opmerking over te maken", zegt een deskundige van het CBS. Een mogelijke verklaring is de grote vraag naar arbeidskrachten vorig jaar. Op dat moment waren er flink wat vacatures.

WW en bijstand

Hoewel er minder mensen bijkomen in de WAO, blijken er tegelijk minder uit de WW en bijstand te geraken. "Het tempo van de daling van de bijstands- en WW-uitkeringen zwakt af", constateert het CBS, dat geen verband ziet tussen de uitkeringen onderling.

Het aantal bijstandsgerechtigden daalde in het derde kwartaal vorig jaar met 3000, wat er in de kwartalen ervoor nog 5000 en .000 waren. In september vorig jaar kregen 323.000 mensen een bijstandsuitkering.

Seizoenseffect

Het aantal werkloosheidsuitkeringen is het laatste kwartaal vorig jaar met 2000 toegenomen, een gebruikelijk seizoenseffect aan het einde van het jaar. Vergeleken met december 2000 is het aantal WW-uitkeringen gedaald met 23.000, maar tussen december 1999 en de laatste maand van 2000 zakte dat aantal nog met 34.000. Totaal telde Nederland eind december 166.000 uitkeringen voor de Werkloosheidswet (WW).