De Europese Centrale Bank (ECB) neemt ook deze maand nog geen extra maatregelen om de lage inflatie in de eurozone aan te jagen.

De toelichting die president Mario Draghi donderdag gaf op het jongste rentebesluit voedde echter de speculaties dat de centrale bank op korte termijn wel ingrijpt.

Draghi zei dat de ECB nog altijd bereid is tot onconventionele maatregelen om te voorkomen dat de lage inflatie, die het risico op deflatie met zich meebrengt, het broze economische herstel bedreigt.

Hij sloot niet uit dat dit al volgende maand zal gebeuren. Het bestuur van de centrale bank is daartoe bereid, maar wacht eerst af wat er naar voren komt uit de prognoses voor economische groei en inflatie die begin juni verschijnen, zei hij.

Voorlopig zijn de tekenen die de ECB ziet nog steeds in lijn met de eerdere uitgesproken verwachting dat de inflatie voorlopig laag blijft, maar op termijn weer zal aantrekken. Daarmee herhaalde Draghi bijna letterlijk wat hij na de vorige vergadering in april zei. Wel toonde hij zich bezorgder dan toen over het drukkende effect van de aansterkende euro op de geldontwaarding.

Rente

De ECB handhaafde donderdag zoals verwacht de rentetarieven. De onveranderde situatie betekent dat het belangrijkste rentetarief waartegen banken geld kunnen lenen op 0,25 procent blijft, het laagste niveau sinds de invoering van de euro.

De rente die banken krijgen als ze hun geld aan de ECB in bewaring geven, de depositofaciliteit, blijft op 0 procent. Het rentepercentage voor banken om voor een zeer korte termijn geld te lenen om aan het einde van de dag aan hun betalingsverplichtingen te kunnen voldoen, is met 0,75 procent ook hetzelfde gebleven.

Inflatie

Een wijziging van het rentetarief hangt nauw samen met de inflatie in de eurozone. Die is met 0,7 procent in april erg laag, maar steeg wel met twee basispunten ten opzichte van een maand eerder. De ECB voert een beleid om de inflatie dichtbij, maar onder de 2 procent te krijgen. 

Dat de ECB deze maand nog geen actie onderneemt, komt niet als een verrassing. Economen gaan er wel vanuit dat de ECB ingrijpt als de lage inflatie dreigt om te slaan in deflatie, omdat structurele prijsdalingen de consumptie en daarmee de economische groei kunnen afremmen.

Euro

De waarde van de euro ten opzichte van de dollar is donderdagmiddag opgelopen tot het hoogste niveau sinds eind 2011. Beleggers reageerden op het besluit van de ECB. 

De waarde van de euro piekte in de middaghandel op 1,3993 dollar, tegen circa 1,3930 dollar vlak voor de publicatie van het rentebesluit. De Europese munt was eind oktober 2011 voor het laatst zoveel waard.