WASHINGTON - Het herstel van de Japanse economie lijkt door te zetten. Het Internationaal Monetair Fonds heeft de groeiramingen voor dit jaar naar boven bijgesteld. Hoewel er nog de nodige gevaren op de loer liggen, gaat het IMF ervan uit dat Japan de recessie achter zich heeft gelaten.

Voor dit jaar verwacht de organisatie een groei van 4,5 procent en 2,5 procent volgend jaar. Eerder ging het IMF uit dat het bruto binnenlandse product (de som van alle geproduceerde goederen en diensten) dit jaar 3,4 procent zou groeien. De 4,5 procent waar het IMF nu vanuit gaat is net zo groot als de groeiraming voor de Verenigde Staten. Japan vormt de op een na grootste economie ter wereld, achter de VS.

Magere jaren

De economie van Japan heeft een aantal magere jaren achter de rug, maar de laatste tijd gaat het weer de goede kant op. De economie is nu acht kwartalen op rij gegroeid. Door toenemende export naar met name de Verenigde Staten en China en investeringen groeide de economie vorig jaar 2,5 procent. Bedrijven maken meer winst. Ook met de financiële sector gaat het beter.

Deflatie

Een van de grote belemmeringen voor economische groei is deflatie, het verschijnsel waarbij de prijzen maar blijven dalen omdat consumenten hun aankopen uitstellen, in afwachting van nog lagere prijzen. Het IMF constateert dat de deflatie minder begint te worden. Consumenten doen de laatste tijd meer uitgaven. Dat komt onder meer doordat de werkloosheid is gedaald en de productie toeneemt.

Staatsschuld

Dit betekent overigens niet dat deflatie helemaal geen probleem meer is, waarschuwt het IMF. Ook de grote staatsschuld kan op termijn een belemmering vormen voor verdere groei. Verder kunnen internationale politieke spanningen het vertrouwen van consumenten en bedrijfsleven op de proef stellen. En mocht het in China opeens wat minder gaan, dan zal Japan dat zeker merken.

Het IMF zegt dat de banken op de goede weg zijn met het wegwerken van zogeheten slechte leningen, leningen die vermoedelijk nooit worden terugbetaald. Het denkt dat het land er goed aan doet de rente op 0 procent te houden zolang er geen sprake is van inflatiedruk.