Twee accountants van de firma PwC moeten zich toch verantwoorden voor de tuchtrechter wegens hun rol bij het groene energiebedrijf Econcern dat in 2009 failliet ging. 

Dat heeft de Accountantskamer in Zwolle bepaald.

De accountants hadden geprobeerd een tuchtzaak te ontlopen door zich te beroepen op de verjaringstermijn van drie jaar. De curatoren van Econcern zouden de tuchtklacht tegen hen te laat hebben ingediend. 

De tuchtrechter ging daar niet in mee, blijkt uit een vorige week gewezen tussenvonnis van de Accountantskamer. De tuchtklacht wordt op de zitting van 18 augustus mondeling behandeld.

Geknoeid

De curatoren verwijten het tweetal ten onrechte een goedkeurende verklaring te hebben afgegeven bij de jaarrekening 2007 van Econcern. Het energiebedrijf had geknoeid met de cijfers, bleek uit onderzoek van de curatoren.

De omzet was lager dan opgevoerd en in plaats van winst werd in werkelijkheid een verlies van enkele tientallen miljoenen euro's geleden.

Econcern ging in juni 2009 failliet, nadat de onderneming voor de tweede keer in korte tijd in grote financiële problemen was gekomen. Aandeelhouders en banken waren niet bereid om het bedrijf opnieuw te hulp te schieten.

Het bedrijf telde voor het faillissement veertienhonderd medewerkers en was actief in 21 landen, onder meer op het terrein van wind- en zonne-energie, biobrandstoffen en elektrische auto´s. Een aantal onderdelen werd na het faillissement door energieconcern Eneco overgenomen.