Zorgverzekeraars gebruiken 'trucjes' om consumenten naar bepaalde polissen te leiden. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) donderdag publiceerde.

Uit het onderzoek naar zorgverzekeringen in 2012 en 2013 kwam naar voren dat sommige zorgverzekeraars drempels opwerpen voor consumenten die niet tot een bepaalde doelgroep behoren.

Zij konden een polis alleen afsluiten door te bellen of een schriftelijk verzoek in te dienen terwijl de doelgroep zich via de website kon inschrijven.

Ook was een polis die nog wel op de markt is voor bestaande verzekerden, niet voor nieuwe verzekerden af te sluiten.

Doelgroepen waar verzekeraars zich op richten, zijn bijvoorbeeld studenten, gezinnen of ouderen. De zorgautoriteit vindt de manier waarop verzekeraars doelgroepen naar bepaalde polissen sturen, ''onwenselijk''.

Van overtredingen van de acceptatieplicht is overigens geen sprake, zegt de NZa. Die plicht houdt in dat iedereen toegang heeft tot elke basisverzekering, ongeacht gezondheidskenmerken, ziektehistorie of leefstijl. De zorgautoriteit gaat wel kijken of ze maatregelen kan treffen tegen het 'sturen' van consumenten.