De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen heeft een kwart goedgemaakt van de totale daling die tijdens de kredietcrisis in 2007 is ingezet.

Dat meldt De Nederlandsche Bank (DNB) donderdag.

Sinds de pensioenfondsen in 2009 hun herstelplannen presenteerden, is de gemiddelde dekkingsgraad met 15 procent toegenomen.

De gemiddelde hogere dekkingsgraad is vooral te danken aan stijgende aandelenkoersen waarin pensioenfondsen beleggen en aan het indekken tegen het risico van een dalende rente.

Dit herstel werd voor een deel ook weer tenietgedaan, omdat de rente verder daalde en vanwege de opgelopen levensverwachting. Pensioenfondsen moeten gepensioneerden langer betalen zonder dat zij daar extra inkomsten voor krijgen.

Verplichting

De dekkingsgraad geeft aan of een pensioenfonds aan zijn verplichtingen kan voldoen. Het geeft de verhouding aan tussen het eigen vermogen en de waarde van alle opgebouwde pensioenen. DNB eist een minimale dekkingsgraad van 105 procent.

Als een pensioenfonds daaronder komt, moet het maatregelen nemen door bijvoorbeeld premies te verhogen of uitkeringen niet te verhogen (indexeren) of zelfs te korten.

Herstelplannen

In 2009 werd van de pensioenfondsen geëist dat zij hun dekkingsgraad binnen vijf jaar weer op peill zouden hebben. Eind 2013 verliep de termijn voor deze herstelplannen.

DNB heeft inmiddels de herstelplannen van 141 pensioenfondsen beoordeeld. Daaruit blijkt dat dertig pensioenfondsen een korting moesten doorvoeren om de dekkingsgraad op orde te krijgen.

Nu deze maatregelen zijn genomen en de fondsen aan hun verplichtingen voldoen, is het hoofdstuk van kortetermijn herstelplannen van pensioenfondsen voor DNB afgesloten.

Dekkingsgraad

De gemiddelde dekkingsgraad stond eind april op 109 procent, dat is min of meer gelijk als een maand eerder.

De dekkingsgraad in 2014 is tot op heden niet gestegen, zo blijkt donderdag uit cijfers van adviesbureau Aon Hewitt.

In april daalde de rente, waardoor de waarde van verplichtingen toenam. De stijging van het vermogen compenseerde de toename van de verplichtingen.

Dit moet u weten over dekkingsgraden | Minder pensioenfondsen verlagen pensioen