De Nederlandsche Bank (DNB) wil dat de vier grote banken in Nederland extra kapitaalbuffers aanleggen om hun weerbaarheid te vergroten en een faillissement te voorkomen.

De zogeheten systeembuffers voor ING Bank, Rabobank en ABN Amro moeten met 3 procent omhoog, die voor SNS Bank met 1 procent. Dat maakte DNB dinsdag bekend.

De banken mogen de buffers geleidelijk opbouwen tussen 2016 en 2019. Hierdoor is het mogelijk om deze buffers op te bouwen via winstinhouding of de uitgifte van nieuw kapitaal. De extra vereiste buffer komt bovenop de huidige vereiste 7 procent.

Risico

DNB kondigde in 2011 al aan de buffers van banken met 1 tot 3 procent te willen verhogen. Dinsdag werd bekend welk percentage voor welke bank geldt. De nieuwe regels zijn al goedgekeurd door de Tweede Kamer, de Eerste Kamer moet hier nog over oordelen.

"Systeembanken hebben een centrale plaats in het financiële stelsel. Een faillissement van een dergelijke sterk met de economie vervlochten bank zou onaanvaardbaar hoge risico’s en kosten met zich meebrengen voor het financiële stelsel en de reële economie", aldus DNB. 

Voldoende

Alle banken voldoen al aan de eisen van DNB. Rabobank laat in een reactie weten dat de risicogewogen kapitaalbuffer (core tier 1-ratio) van de bank 13,5 procent bedraagt. "Zelfs bij een zeer conservatieve berekening van de core tier 1-ratio", aldus de Rabobank. 

ABN Amro en ING, die net zoals Rabobank een kapitaalbuffer van 10 procent moeten aanhouden, laten aan NU.nl weten eveneens niet in de problemen te komen. ABN Amro had eind december vorig jaar een kapitaalbuffer van 12,2 procent, ING zat in dezelfde periode precies op 10 procent. 

SNS Bank krijgt met 1 procent een lagere aanvullende buffereis opgelegd omdat de bank kleiner is en minder in zakelijke, riscodragende producten handelt. De bank laat desgevraagd weten dat zij momenteel een kapitaalbuffer van 16 procent hebben. 

Criteria

De toezichthouder bepaalt naar aanleiding van een aantal criteria hoe hoog de buffers van de banken moeten zijn.

Zo kijkt DNB naar de omvang van een bank vergeleken het Nederlands bruto binnenlands product, de verwevenheid van een bank met andere financiële ondernemingen en de vervangbaarheid van bepaalde cruciale functies die de bank vervult.

De extra buffers zijn een opmars naar de bankenunie, waarin de Europese Centrale Bank het toezicht op de 128 grootste Europese banken op zich neemt. 

Dit moet u weten over de bankenunie