De hoeveelheid steenkool die jaarlijks in Nederland wordt verbruikt, verandert nauwelijks.

In twintig jaar tijd heeft de hoeveelheid verbrande steenkool voornamelijk geschommeld, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In 1993 werd er 13,15 miljard kilo aan steenkool verbruikt in Nederland. In 2012 was dat 12,99 miljard kilo.

Verreweg het grootste deel daarvan wordt verstookt in elektriciteitscentrales, maar ook voor de productie van ijzer en staal worden miljarden kilo’s gebruikt.

Prijs

Volgens Greenpeace wordt er nog steeds zo veel steenkool in Nederland verstookt in met name elektriciteitscentrales, omdat de prijs van kolen zo laag is.

''In de Verenigde Staten zijn ze massaal overgestapt op schaliegas, waardoor de steenkoolprijs daalde'', legt een woordvoerster uit. Als er in Nederland dus vraag naar elektriciteit is, zal er eerder een kolencentrale harder gaan draaien, dan dat er een gascentrale wordt opgestart".

"Het gas is immers duurder om te verbranden en dus gaat de voorkeur naar kolen".

Maatregelen

Maatregelen om het verbruik terug te dringen zijn er in Nederland nauwelijks. In Europees verband is zijn er emissierechten, waardoor er betaald wordt per uitgestoten ton CO2, een broeikasgas dat veel vrijkomt bij het verstoken van steenkool.

Maar volgens Greenpeace is het bedrag dat moet worden neergelegd per uitgestoten ton CO2 zo laag (minder dan 5 euro), dat er van de prikkel om de uitstoot te reduceren nauwelijks iets overblijft.

Nieuwe centrales

De komende jaren zouden uiteindelijk in Nederland drie nieuwe kolencentrales hun deuren moeten openen en vijf oude moeten worden uitgezet. De nieuwe centrales gebruiken echter nog altijd ongeveer evenveel steenkool en wekken wat meer stroom op.

Een daling van het aantal miljoenen tonnen aan steenkool dat wordt verbruikt in Nederland is volgens Greenpeace dan ook niet te verwachten.

Die bewering wordt door een uitleg van Milieu Centraal kracht bijgezet. Volgens die stichting is de laatste jaren het stroomgebruik van consumenten ongeveer gelijk gebleven, maar sinds 1990 met 21 procent gestegen. ''We krijgen meer apparaten, maar de apparaten worden zuiniger'', legt een woordvoerster uit.

Stroomgebruik

De stijging sinds 1990 komt ''deels doordat huishoudens meer elektrische apparaten hebben en die vaker gebruiken. Een andere oorzaak voor de stijging sinds 1990 is dat het aantal eenpersoonshuishoudens sterk groeide.

Het energieverbruik per persoon van een eenpersoonshuishouden ligt ongeveer een derde hoger dan dat van een tweepersoonshuishouden.