Door de vergrijzing is het huidige pensioensysteem waarbij jongere werknemers premies betalen voor oudere werknemers niet langer houdbaar.

Dat stelt het Verbond van Verzekeraars woensdag in een rapport. "De eenzijdige intergenerationele subsidie tussen pensioendeelnemers is niet houdbaar in een maatschappij die sterk vergrijst", aldus het Verbond.

De gedachte is dat de jongere van nu die ouderen subsidieert, later zelf zal profiteren van de solidariteit van werknemers die dan jong zijn. Maar door de vergrijzing is die solidariteit steeds minder vanzelfsprekend.

"De overdracht van jong naar oud is volgens ons niet houdbaar. Deze moet worden afgebouwd en daarop vooruitlopend vooral voor jongeren transparant gemaakt", aldus een woordvoerder in een toelichting.

Generatielabel

Het Verbond van Verzekeraars pleit voor de invoering van een 'generatielabel'. "Vergelijkbaar met het energielabel bij de aanschaf van een auto. Wie betaalt voor wie?" aldus de woordvoerder.

Door de dubbele vergrijzing staat het huidige pensioenstelsel onder druk. Er komen steeds meer ouderen, en deze ouderen worden steeds ouder.

Premies

In een rapport in oktober stelde het Centraal Planbureau (CPB) al dat het huidige pensioensysteem financieel een onevenredige wissel trekt op jongeren. "Een jongere betaalt te veel premie voor de opbouw die daar tegenover staat, een oudere te weinig."

De verhouding van actieven in de beroepsbevolking (tot 65-jarigen) en inactieve 65-plussers is ook flink gekanteld. In 1950 was de verdeling een op zeven. In 2014 werken er voor elke gepensioneerde naar schatting twee mensen.

Dialoog

Jetta Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, heeft eerder deze maand de Sociaal Economische Raad (SER) om advies gevraagd over het pensioenstelsel en heeft ook opgeroepen tot een brede maatschappelijke dialoog over het onderwerp.

"Wij willen hiermee een startsein geven voor de discussie over een nieuw pensioenstelsel", aldus het Verbond van Verzekeraars. Verzekeraars verzorgen ongeveer een vijfde van de pensioenen.

Kabinet stelt meer eisen aan pensioenfonds