VOORBURG - De bouw van een nieuw huis duurt steeds langer. Vorig jaar zaten er gemiddeld 22 maanden tussen het verstrekken van de vergunning en het gereedkomen van een huis. In 1995 was dat nog gemiddeld zestien maanden.

Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag bekendgemaakt. De langere oplevertijd is een van de oorzaken dat in Nederland vorig jaar slechts 73.000 nieuwe woningen gereedkwamen. Dat aantal is iets meer dan in 2000, maar aanzienlijk minder dan de .000 in 1995.

Van de vorig jaar gereedgekomen woningen werd ruim 15 procent gebouwd binnen een jaar na het verlenen van de bouwvergunning. In gold dat nog voor 31 procent.