Uitkeringsinstantie UWV heeft vorig jaar 613.200 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt, 22 procent meer dan in 2012.

Dat maakt de organisatie maandag bekend bij de presentatie van de jaarcijfers over 2013.

Het gaat om een recordaantal nieuwe WW-uitkeringen, zo meldt bestuursvoorzitter Bruno Bruins in een toelichting. "Het was een heel zwart jaar voor de arbeidsmarkt." Het vorige record dateerde uit 1995, toen er 611.000 nieuwe uitkeringen werden verstrekt.

In totaal betaalde UWV 21,4 miljard euro uit aan 1,4 miljoen uitkeringsgerechtigden. 437.700 hiervan waren WW'ers, terwijl 956.400 mensen een arbeidsongeschiktheids- of Ziektewetuitkering ontvingen. In 2012 werden nog 1,3 miljoen uitkeringen verstrekt.

Zorg en welzijn

Door de stijgende werkloosheid kloppen steeds meer mensen bij UWV aan voor een WW-uitkering. Nieuwe WW'ers waren vooral afkomstig uit de sectoren zorg en welzijn, het grootwinkelbedrijf, vervoer en opslag en uit metaal- technische bedrijven.

Daarnaast werden 55-plussers, jongeren tot 25 jaar en vrouwen in 2013 harder geraakt dan andere groepen. Er zijn maar liefst 31 procent meer 55-plussers ingestroomd in de WW.

Het aantal WW-aanvragen steeg met 17 procent naar 713.000, hiervan zijn er dus iets meer dan 613.000 toegekend. "Dat zijn maar liefst tweeduizend aanvragen per dag", licht Bruins toe.

Zelfstandige

Het aantal lopende WW-uitkeringen steeg vorig jaar met 29 procent tot 437.700. UWV hielp 241.800 WW'ers aan het werk. Verreweg het grootste deel hiervan is te vinden in de leeftijdscategorie 27- tot 45-jarigen. Ook werden 13.000 werkzoekenden als zelfstandige aan het werk geholpen.

Daarnaast werden 6.600 Wajongers aan de slag geholpen. Het doel is om dit jaar minstens hetzelfde aantal Wajongers een baan te bezorgen.

Het aantal ontslagaanvragen door werkgevers steeg met 27 procent naar zeventigduizend. Daarbij gaat het om de UWV-route, waarbij de werkgever zonder instemming van de werknemer een einde wil maken aan de overeenkomst. 88 procent van de aanvragen werd gedaan vanwege bedrijfseconomische redenen.

Eind 2014

Aan het eind van 2014 verwacht UWV 485.000 mensen in de WW te zien en 750.000 nieuwe aanvragen te verwerken. "UWV krijgt fors meer werk. Tegelijkertijd hebben we te maken met een bezuinigingsdoelstelling, in 2014 staat ons daarvan een flinke hap te wachten", aldus Bruins.

De organisatie moet tussen 2011 en 2018 in totaal 489 miljoen euro bezuinigen, waarvan 128,8 miljoen in 2014. Daarbij zullen de komende jaren duizenden arbeidsplaatsen geschrapt worden. "We doen steeds meer werk met steeds minder mensen", zegt Bruins.

Het aantal medewerkers bedroeg eind vorig jaar 19.057, tegenover 19.284 aan het eind van 2012. De daling is nog beperkt, doordat UWV tijdelijk extra krachten heeft ingezet om de overgang op de online dienstverlening soepeler te laten verlopen.

'55-plusser biedt werkgever voordelen' | Forse groei voor UWV-site Werk.nl