Portugal maakt goede voortgang bij de verbetering van zijn overheidsfinanciën.

Zelfs afgezien van eenmalige meevallers doet het land het beter dan verwacht, mede dankzij economisch herstel. 

Dat stelt kredietbeoordelaar Fitch vrijdag in een rapport.

Het overheidstekort kwam vorig jaar uit op 4,5 procent van de totale omvang van de Portugese economie. Dat is ruim onder de 5,5 procent die was afgesproken in het kader van het steunprogramma van de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds.

Dat betekent volgens Fitch dat de kans groot is dat de 4 procent die voor dit jaar overeen is gekomen, wordt gehaald.

Groei

De Portugese economie vertoonde in de laatste drie kwartalen van 2013 weer een voorzichtige groei. In het vierde kwartaal was ook ten opzichte van een jaar eerder weer sprake van een lichte verbetering. Dat was in vier jaar tijd niet meer voorgekomen. Over heel 2013 kromp de economie nog wel met 1,4 procent, maar dat is minder dan Fitch had voorzien.

De goede prestaties zijn voor Fitch nog geen aanleiding om Portugal direct een beter rapportcijfer te geven, maar de kans op een verhoging van de huidige BB+-rating is wel toegenomen. De vooruitzichten zijn van 'negatief' naar 'positief' gegaan.

Portugal is sinds 2011 voor zijn financiering grotendeels afhankelijk van hulp van buitenaf. Door de hoge tekorten en snel oplopende staatsschuld hadden investeerders hun vertrouwen in het land verloren.

Dossier Schuldencrisis