Voor een banenplan in het basisonderwijs legt minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken 11 miljoen euro op tafel. Voor een banenplan in de ICT-sector stelt hij 5 miljoen euro beschikbaar. 

Werkgevers en vakbonden in deze sectoren dragen eenzelfde bedrag bij. Asscher heeft dat woensdag bekendgemaakt.

Met het geld voor het basisonderwijs kunnen 840 jonge werkloze leerkrachten extra instromen, bijvoorbeeld als klassenassistent.

Verder wordt de instroom mogelijk van 560 jonge leerkrachten doordat oudere leerkrachten ermee ophouden of andere taken krijgen. Ook wordt geprobeerd achthonderd met ontslag bedreigde leerkrachten in krimpgebieden elders aan de slag te helpen.

ICT

Het banenplan voor de ICT voorziet onder meer in vijfhonderd extra leer-werkplekken op mbo-niveau en begeleiding van werk naar werk van tweehonderd werknemers binnen de sector.

In het basisonderwijs neemt het aantal leerkrachten af, maar naar verwachting dreigt vanaf 2016 een lerarentekort door de vergrijzing.

Asscher vindt het belangrijk dat goed opgeleide jonge leerkrachten behouden blijven voor het onderwijs om het tekort op te vangen. In de ICT-sector is in de komende jaren behoefte aan nieuwe en gekwalificeerde medewerkers die goed kunnen inspelen op de voortdurende ontwikkelingen in de nieuwe technologie, zegt de minister.

Het kabinet heeft in totaal 600 miljoen euro uitgetrokken voor banenplannen in de diverse sectoren. Een aantal daarvan is al goedgekeurd.