AMSTERDAM - Het beroerde beursklimaat blijft Amsterdam Option Traders (AOT) parten spelen. Het beursbedrijf zag in het eerste kwartaal zijn nettowinst teruglopen tot 0,6 miljoen euro. Dezelfde periode vorig jaar was nog goed voor een winst van 4,9 miljoen euro. Het laatste kwartaal van 2001 leverde nog een winst op van 2,7 miljoen euro.

De cijfers van AOT worden nog geflatteerd door een bijzonder resultaat van 2,9 miljoen euro. Zonder die opbrengst uit de verkoop van aandelen Euronext en LSE (de Londense beurs) zou het operationele resultaat negatief uitgekomen zijn.

De aandelenkoersen mochten in het eerste kwartaal dan wel zijn gestegen, de daarmee gepaard gaande handelsvolumes bleven laag. En juist die transacties vormen een belangrijke inkomstenbron voor een bedrijf als AOT.

Ook de Amerikaanse activiteiten presteren onder de maat. Een doorgevoerde reorganisatie heeft nog niet het beoogde effect gehad, erkent het beursbedrijf. De sterke concurrentie op de Amerikaanse markt zorgt ervoor dat de marges minimaal zijn. AOT gaat de komende maanden na of de vestigingen in de Verenigde Staten nog wel toekomst hebben.

AOT waagt zich niet aan een voorspelling voor de rest van het jaar. Op korte termijn verwacht het beursbedrijf geen verbetering van de marktomstandigheden. Bovendien laat een eventuele opleving van de financiële markten zich moeilijk voorspellen, aldus AOT.