Duitsland houdt zijn begroting de komende jaren in evenwicht, terwijl de staatsschuld verder wordt verlaagd. 

Dat blijkt uit nieuwe prognoses die het Duitse ministerie van Financiën dinsdag heeft gepubliceerd.

Het huishoudboekje van de Duitse overheid is al sinds 2012 in evenwicht en die situatie verandert volgens het ministerie tot en met 2016 niet. Voor 2017 en 2018 wordt een klein overschot (0,5 procent) voorzien, wat betekent dat de uitgaven van de Staat in die jaren wat lager zijn dan de inkomsten.

Duitsland verwacht zijn schuld dit jaar te verlagen van ruim 78 procent naar 76 procent van het bruto binnenlands product (bbp). In de komende jaren neemt de schuld verder af, tot 65 procent in 2018. Volgens de Europese regels moeten landen hun schuld zien te beperken tot maximaal 60 procent.

De evenwichtige overheidsfinanciën vergroten volgens het ministerie de groeikansen van de Duitse economie.

Het Centraal Planbureau (CPB) voorspelde onlangs dat het Nederlandse begrotingstekort dit jaar stabiliseert op 2,9 procent van het bbp en volgend jaar uitkomt op 2,1 procent. De Nederlandse staatsschuld loopt de komende jaren naar verwachting licht op, van 74,3 procent vorig jaar tot 74,7 procent in 2015.