Het overnameverbod voor ABN Amro, dat de Europese Commissie de bank in 2011 oplegde, blijft van kracht. 

Dat bepaalde het Europese Hof van Justitie in Luxemburg dinsdag. Het verbod was een van de voorwaarden waaronder staatssteun aan de bank werd goedgekeurd.

ABN Amro mag geen belang opbouwen van meer dan 5 procent in een andere onderneming. Volgens het EU-hof heeft het verbod als doel om er voor te zorgen dat ABN Amro haar financiële middelen gebruikt om de staatssteun terug te betalen, vóórdat er nieuwe overnames worden gedaan.

Volgens ABN Amro schendt het verbod onder meer het beginsel van gelijke behandeling omdat het aanzienlijk strenger is in vergelijking met andere verboden die de commissie heeft opgelegd. Bovendien stelt de bank dat de staatssteun er niet is gekomen omdat er buitensporige risico's zijn genomen. Het overnameverbod vindt de bank daarom veel te zwaar.

Daarnaast vindt ABN Amro dat de duur van het verbod van minimaal 3 jaar tot maximaal 5 jaar te lang is. Maar het EU-hof wees ook dit van de hand.

ABN Amro gaf aan teleurgesteld te zijn in de uitspraak en deze te bestuderen. De bank kan nog in beroep gaan.