Minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) gaat kijken of gedwongen verkoop van een huis nog wel vooraf bekend moet worden gemaakt.

Als bekend is dat iemand van een huis af moet, drukt dat immers de prijs en blijft de verkoper met een hogere restschuld zitten. Met name Opsteltens eigen partij, de VVD, had de kwestie aangekaart.

''Op veilingen zie je dat een klein groepje handelaren elkaar de bal toespeelt", zegt Kamerlid Foort van Oosten. "Met de bank en de huiseigenaar als verliezers. Je kan echter ook onderhands verkopen. Maar het feit alleen al dat bekend moet worden gemaakt dat een huis gedwongen wordt verkocht, drukt de prijs. Dat zou je dus ook achterwege kunnen laten.”

Internetveiling

Opstelten wil nog voor de zomer met alle partijen om de tafel, zei hij tijdens een debat over executoriale verkoop van onroerende zaken. Er zijn ook plannen die veiling van onroerende zaken via internet voor een breder publiek toegankelijk moeten maken, om zo de opbrengst te verhogen.

In de afgelopen drie maanden moesten 1272 woningen gedwongen worden verkocht, omdat de eigenaar de hypotheek niet langer kon betalen.

Gedwongen huizenverkopen iets afgenomen