Accountantskantoren moeten de manier waarop ze worden bestuurd drastisch aanpassen. Volgens toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) kan alleen op die manier het vertrouwen in de accountants worden hersteld.

De AFM pleit ervoor om de raad van commissarissen bij accountantskantoren de macht over het ontslaan en benoemen van bestuurders te geven, in plaats van de partners die nu vaak zelf hun leiders aanstellen.

Daarbij moeten meer buitenstaanders als commissaris worden aangesteld en moeten de bestuurders zich veel meer richten op de leiding van hun organisatie. Nu verrichten ze ook nog werkzaamheden voor klanten.

Volgens de toezichthouder is de kwaliteit van de accountantscontrole in Nederland nog altijd onvoldoende. Om dit te verbeteren wil de AFM dat accountants zich onafhankelijker en kritischer opstellen ten opzichte van de bedrijven die ze controleren.