UTRECHT - In de WAO zitten relatief meer Turkse en Marokkaanse werknemers dan Nederlandse werknemers. Het aantal WAO'ers als percentage van de beroepsbevolking ligt bij de Turken tweemaal zo hoog als bij autochtone Nederlanders. Bij Marokkanen is dat anderhalf maal zoveel.

Het aantal WAO'ers onder de Surinamers is even hoog als dat van Nederlanders en van Antillianen ligt het percentage lager. Dat blijkt uit een studie van het
Verwey Jonker instituut

Ook blijkt uit het onderzoek dat er onder Turkse mannen van boven de veertig meer WAO'ers zijn dan werkenden. Bij de autochtone groep zijn er tien werknemers in de WAO van de 100 werkenden.

Als een van de oorzaken van dit hoge percentage kwam uit het onderzoek naar voren dat huis- en bedrijfsartsen vaak niet begrijpen wat de allochtone werknemers mankeert. Door onbegrip en onbekendheid belanden zij vaker in een uitkering.

Daarbij zijn de stress van het migrantenbestaan en het doorgaans lagere opleidingsniveau van Turken en Marokkanen volgens het onderzoek een belangrijke verklaring voor het relatief grote aantal WAO'ers in deze groepen. Door het lage opleidingsniveau zijn Turken en Marokkanen vaak aangewezen op fysiek zwaar werk, met een grotere kans op uitval.