Achttien landen, onder wie vijf van de grootste wapenexporterende landen ter wereld, hebben een verdrag geratificeerd waarmee de wereldwijde handel in wapens wordt gereguleerd. 

Een jaar geleden kreeg het verdrag al de steun van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

De ambassadeurs van de achttien landen droegen woensdag de officiële documenten over. Daarmee komt het totaal aantal landen dat het verdrag heeft ondertekend op 31. Voordat het verdrag daadwerkelijk van kracht wordt, moeten nog eens negentien landen het verdrag ondertekenen.

Plaatsvervangend secretaris-generaal van de VN Jan Eliasson heeft alle 193 VN-lidstaten opgeroepen zich onverwijld achter het verdrag te scharen.