De noordelijke provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Noord-Holland willen de komende jaren veel meer duurzame energie opwekken. 

Het aandeel duurzame energie is er nu nog 8,4 procent, in 2020 moet dat 21 procent zijn. Het plan is woensdag aangeboden aan minister Henk Kamp van Economische Zaken.

Het Noorden is de eerste regio die een eigen plan neerlegt voor meer duurzame energie, zoals afgesproken in Nationaal Energieakkoord. Dat beoogt om in 2020 14 procent van het Nederlandse energiegebruik duurzaam op te wekken.

''Het Noorden is straks koploper”, zei de Noord-Hollandse gedeputeerde Jaap Bond, ook voorzitter van het Bestuurlijk Overleg Noord-Nederland (BONN). Het aandeel duurzame energie loopt op tot 31 procent als ook de plannen voor windmolenparken voor de kust van Noord-Holland, Friesland en Groningen worden meegerekend.

De plannen betekenen onder meer dat de Eemshaven en de havens in Harlingen en Den Helder als uitvalsbasis gaan dienen voor de assemblage en de plaatsing en onderhoud van windturbines op zee, het verder ontwikkelen van de 'power to gas'-technologie (waarbij stroom wordt omgezet in gas) en allerlei energiebesparende maatregelen in woningen.

Werkgelegenheid

Volgens BONN betekent de omslag naar duurzame energie een flinke impuls voor de werkgelegenheid. De provincies kunnen rekenen op minstens 3.600 extra arbeidsplaatsen, zo is becijferd.

Minister Kamp juicht de noordelijke plannen toe. ''Het combineren van het terugbrengen van CO2 uitstoot en het verzilveren van economische kansen is alleen mogelijk als verschillende regio's in Nederland meewerken aan het uitvoeren van het Energieakkoord. Het is heel goed dat de noordelijke provincies nu het voortouw nemen en vooroplopen bij het uitvoeren van het Energieakkoord.''