Zondag 2 oktober 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
frisdrank

'Afschaffing statiegeld niet voordeliger'

Het besluit om statiegeld op grote plastic flessen per 1 januari 2015 onder voorwaarden vrij te geven, zou niet voordelig zijn.
Door ANP/Novum

Dit blijkt uit een woensdag gepubliceerd rapport (pdf) van het onderzoeks- en adviesbureau CE Delft.

Een van de belangrijkste argumenten om het statiegeldsysteem af te schaffen, was dat dit een flinke kostenbesparing zou opleveren.

Maar uit het rapport blijkt dat de kosten van het huidige statiegeldsysteem ongeveer 50 procent lager zijn ten opzichte van eerdere ramingen.

De conclusies in het rapport staan haaks op de bevindingen uit 2012 van Wageningen UR (WUR), die destijds het belangrijkste argument vormden om het statiegeld af te schaffen.

Het bedrijf Tomra Systems, de grootste leverancier van emballagesystemen in Nederland, had CE Delft opdracht gegeven die berekeningen nog eens kritisch tegen het licht te houden.

Kosten

Het rapport laat zien dat de kosten van het statiegeldsysteem in Nederland gemiddeld 3,0 eurocent per fles bedragen. Dat is een factor twee lager dan de eerder door WUR berekende 5,9 eurocent per fles.

De Tweede Kamer en de gemeenten zijn volgens Tomra Systems tijdens de besluitvormingsfase in 2012 "ernstig misleid door de WUR-rapportage'', die is opgesteld in opdracht van de frisdrankindustrie.

"Diverse kosten zijn stelselmatig te hoog opgevoerd en nadrukkelijk is gesuggereerd dat statiegeld een achterhaald systeem zou zijn. Het tegendeel is echter waar", zegt directeur René Hissink van Tomra Systems.

Hissink: "Het gaat om het behoud van het best denkbare systeem waar Nederland altijd terecht trots op is geweest, en de 800 banen die ermee gemoeid zijn. Wij roepen daarom politiek en bestuur op de ingeslagen weg naar afschaffing van statiegeld te verlaten.''

Tomra Systems wil ook een klacht indienen bij de Commissie wetenschappelijke integriteit van de Wageningen UR.

Monopolie

De woordvoerder van de Wageningse universiteit benadrukt dat het universiteitsrapport is opgesteld in opdracht van 'diverse partijen'. "Daar zaten voorstanders van het statiegeldsysteem bij, maar ook tegenstanders. Er zat voor onze wetenschappers geen druk op in welke richting dan ook." 

Hij noemt de suggestie van Tomra Systems dat er sprake is van bewuste misleiding 'schandalig'. "Het onderzoek is transparant gebeurd. De uitkomsten waren in 2012 onze beste inschatting van de situatie."

Hij wijst er op dat de prijs van plastic flessen anno 2014 een stuk hoger is, waardoor elk onderzoek nu wezenlijk zou verschillen van dat in 2012. 

"Tomra is in Nederland zowat monopolist op het gebied van emballagesystemen", reageert de zegsman van de Wageningen Universiteit. "We bekijken uiteraard hun uitkomsten. Maar zij hebben wel een erg eenzijdig belang." 

Aanbevolen artikelen