Net als de treinen en stations worden vanaf woensdag ook overheidsgebouwen minder goed schoongemaakt. 

Ongeveer driehonderd schoonmakers van de ministeries en bijvoorbeeld de Belastingdienst hebben hun werk neergelegd en voeren woensdag actie bij de Tweede Kamer. Dat kondigt bestuurder van FNV Bondgenoten Ron Meyer aan.

Schoonmakers uit het hele land verzamelen zich woensdag om 12.30 uur op het Plein in Den Haag. Alle Tweede Kamerfracties zijn uitgenodigd om het verhaal van de schoonmakers aan te horen.

Onder anderen Emile Roemer van de SP en Bram van Ojik van GroenLinks hebben toegezegd te komen. Ook de PvdA en de ChristenUnie sturen een vertegenwoordiger.

De schoonmakers gaan de fracties vragen hoe het staat met het opnieuw in overheidsdienst nemen van schoonmakers. Nu worden zij via een derde partij ingehuurd.

Inbesteding

Afgelopen najaar kondigde het kabinet aan dat schoonmakers weer direct in dienst komen bij de overheid. Minister voor Rijksdienst Stef Blok schreef dinsdag aan de Kamer dat de uitwerking van deze inbesteding langer op zich laat wachten.

De Tweede Kamer, die zelf de schoonmaak regelt, heeft bovendien zelf ook nog geen besluit genomen of zij gaan inbesteden, stelt Meyer.

"Wat wij willen zijn gewone dingen als doorbetaald worden bij ziekte en genoeg loon om ons gezin te onderhouden", zegt schoonmaker van de Tweede Kamer Geeta Gajadhar. "Ambtenaren hebben die dingen wel. Wij werken in dezelfde gebouwen en kantoren, waarom worden we niet hetzelfde behandeld?"

Reactie werkgevers

Inbesteden van schoonmaak bij de overheid, ofwel zelf in dienst nemen van schoonmakers, biedt de schoonmakers helemaal geen zekerheid, zegt ondernemersorganisatie OSB.

"De laagste loonschalen van de rijksoverheid zijn lager dan het huidige salaris van een schoonmaker. Die verdient nu 120 procent van het wettelijk minimumloon. Een schoonmaker gaat er bij de rijksoverheid wat dat betreft helemaal niet op vooruit."

Bovendien heeft 80 procent van de schoonmakers die voor de rijksoverheid werken al een vast contract, aldus OSB, die de komende jaren een enorme krimp voorziet in het aantal overheidsgebouwen en dus ook in het werk. "Onbegrijpelijk dat FNV inbesteding actief steunt, terwijl dit voor de schoonmaker een schijnzekerheid is", aldus de werkgeversorganisatie.

Bekijk beelden van de protestactie in Den Haag:

Treinen

Deze week wordt ook actiegevoerd onder de schoonmakers van NS-treinen en stations. Al sinds begin deze week wordt niet schoongemaakt op de lijn Den Helder-Maastricht. Dinsdag kwamen daar de schoonmakers van de stations Utrecht, Amersfoort, Den Haag en Rotterdam bij. FNV is van plan om de komende dagen en weken de acties verder op te voeren.

De schoonmakers protesteren met hun acties tegen de vastgelopen cao-onderhandelingen. De werkgevers hebben al meerdere keren laten weten de acties af te keuren.