Kleine postbedrijven ondervinden mogelijk concurrentienadelen bij de bezorging van ongesorteerd aangeleverde post.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat eventuele problemen op deze markt nader onderzoeken, maakte de toezichthouder vrijdag bekend.

Postbedrijf Sandd, de grootste concurrent van PostNL, is in het betreffende marktsegment niet actief. Dit betekent dat zakelijke afzenders van post behalve voor PostNL alleen kunnen kiezen voor kleine lokale en regionale postbedrijven.

Omdat deze bedrijven niet zelf landelijk kunnen bezorgen, moeten zij voor een deel van hun post een ander postbedrijf, meestal PostNL, inschakelen. Volgens de ACM kan deze afhankelijkheid risico’s meebrengen voor de concurrentie, zoals hoge tarieven of ongunstige voorwaarden voor kleine postbedrijven.

Onderzoek

De mogelijke problemen kwamen naar voren bij een consultatieonderzoek dat de concurrentiewaakhond begin dit jaar hield. In die consultatie konden betrokken bedrijven en organisaties aan ACM laten weten welke problemen zij zien op de postmarkt.

Het gaat hier vooral om post die moet worden bezorgd op de dag na aflevering bij een postbedrijf, stelt ACM. De toezichthouder wil alle mogelijke risico's nader in kaart brengen met een marktanalyse.

Op basis van de uitkomsten daarvan kan de ACM vervolgens besluiten aan partijen verplichtingen op te leggen om de postmarkt concurrerender te maken.