Mensen met een WW-uitkering zijn steeds vaker actief op Werk.nl, de vacaturesite van uitkerings- en bemiddelingsinstantie UWV.

Dat laat UWV weten aan NU.nl op basis van een rapportage over 2013.

Het gemiddelde aantal bezoekers van de site per dag lag eind december 2013 op 165.000, een stijging van 28 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

Terwijl eind vorig jaar nog 74 procent van de WW'ers gebruikmaakte van de online dienstverlening van het UWV, is dat aandeel een jaar later gegroeid naar 85 procent. Van de persoonlijke 'werkmap' maakte eind 2013 84 procent van de WW’ers gebruik. Dat percentage ligt nog wel onder de norm van 90 procent.

Onder vuur

In de zomer van 2013 kwam Werk.nl na een aantal aanpassingen onder vuur te liggen. De site was slecht bereikbaar en vacatures bleken vaak slecht op cv's aan te sluiten.

Uit een onderzoek van FNV bleek in die periode dat Werk.nl slechts 90,8 procent van de tijd bereikbaar was.  Eind december lag het bereikbaarheidspercentage volgens UWV op 98 procent.

"In 2010 moesten we door bezuinigingen een snelle switch maken naar online dienstverlening, dat ging gepaard met de nodige reuring", verklaart algemeen directeur André Timmermans van UWV Werkbedrijf tegenover NU.nl. "De enquête van FNV was het dieptepunt."

"Er is veel verbeterd, maar we zijn er nog niet", aldus Timmermans. "We hebben eerst snel gezorgd dat de belangrijkste diensten online konden worden aangeboden en dat alles weer werkt, maar zijn nu de techniek aan het inwisselen of upgraden. Daarnaast willen we meer gaan doen met webinars, waaraan honderden werkzoekenden tegelijk deel kunnen nemen."

Waardering

De waardering onder gebruikers van Werk.nl is gestegen met twee tienden. Werkzoekenden die tussen nul en drie maanden zonder werk zitten beoordelen de site nu met gemiddeld een 6,2, terwijl mensen die tussen vier en twaalf maanden werkloos zijn gemiddeld een 6,1 geven. 

Het totale aantal WW'ers was in december 439.890. Dat is 21 procent meer dan eind 2012, toen er nog 362.949 mensen in de WW zaten. In totaal werden er vorig jaar ruim 163.000 vacatures ingediend via Werk.nl, ongeveer 50.000 minder dan in 2012.

"Ook werkgevers weten Werk.nl beter te vinden", aldus Timmermans. Het aantal werkgeversaccounts is gegroeid van 13.600 aan het begin van 2013 naar 20.200 aan het eind van het jaar, een groei van 49 procent.

Per dag worden er achtduizend zoekacties naar cv’s uitgevoerd. "Er is sprake van een betere matching, en vanuit het UWV wordt er meer geïnvesteerd in goede cv’s door middel van data-analyse en persoonlijk advies. Een aanzienlijk deel van de werkzoekenden bleek daar te weinig zorg aan te besteden."

Sinds 2012 vragen werkzoekenden via Werk.nl hun uitkering aan. Daarnaast worden ze geacht via de site op zoek te gaan naar vacatures en moeten ze op Werk.nl aangeven waar ze solliciteren.

'UWV moet stoppen met sancties uitkeringsgerechtigden' | 'Ontevredenheid over UWV-site Werk.nl' | UWV-site werk.nl opnieuw offline