Milieu Centraal heeft een website geopend waar de consument wegwijs wordt gemaakt in de wereld van keurmerken. 

Op keurmerkenwijzer.nl staat informatie over 170 keurmerken en logo's op het gebied van duurzaamheid. Er bestond al een app op dat gebied, eveneens van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal.

Volgens Milieu Centraal zijn er de afgelopen 1,5 jaar ruim 90 duurzaamheidskeurmerken en - logo's bijgekomen. Die wildgroei leidt tot verwarring.

De website probeert orde te scheppen in het aanbod. Alle keurmerken staan gerubriceerd en zijn te vergelijken op gebied van dierenwelzijn, milieuvriendelijkheid of eerlijke handel.