Het college van burgemeesters en wethouders (B en W) heeft de Amsterdamse gemeenteraad voorgesteld het op 3 juli 2013 genomen raadsbesluit over vernieuwing van het erfpachtstelsel in de hoofdstad in te trekken.

Dat meldt het college donderdagavond in een brief.

Het college wil het nieuwe bestuur van Amsterdam hiermee naar eigen zeggen ruimte geven om het erfpachtstelsel zelf vorm te geven.

Als de raad instemt met de intrekking van het erfpachtstelsel, vervalt mogelijk ook het voorgenomen referendum daarover op 22 mei aanstaande.

Veel huiseigenaren in Amsterdam betalen erfpacht. Erfpacht is een soort huurovereenkomst waarvoor de 'erfpachter' de eigenaar, in dit geval de gemeenten, jaarlijks een bedrag betaalt. 

De vernieuwing moet het stelsel duidelijker en voorspelbaar maken. In de huidige voorstellen wordt de erfpacht vastgesteld op het moment van verkoop van de woning. Nu verloopt de pacht na een bepaald aantal jaren om vervolgens opnieuw door de gemeente te worden vastgesteld. 

Het bedrag wordt daarna jaarlijks aangepast aan de inflatie tot de woning opnieuw wordt verkocht. Voor nieuwe eigenaren is het bij aankoop van een gebouw dan meteen duidelijk wat de prijs van de erfpacht zal zijn.