Nederlanders zijn steeds positiever over de economie. Tegelijkertijd zeggen veel mensen in hun eigen omgeving weinig van de betere vooruitzichten te merken en blijft het vertrouwen in de politiek laag. 

Dat constateert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in de jongste peiling van de stemming onder de bevolking.

Van de ondervraagden verwacht nu bijna driekwart (73 procent) dat de economische situatie de komende twaalf maanden niet slechter wordt. Een flinke stijging, want vorig kwartaal was dat nog 45 procent en een jaar geleden 40 procent.

Ondanks dit toegenomen optimisme zijn er nog steeds veel mensen die zich grote zorgen maken en het in hun eigen omgeving helemaal niet goed vinden gaan.

Het Continu Onderzoek Burgerperspectieven van het SCP, dat elk kwartaal de stand van het land onderzoekt, stelt verder vast dat het vertrouwen in de Haagse politiek de laatste twee kwartalen laag blijft. Nu heeft bijna de helft (48 procent) voldoende vertrouwen in de Tweede Kamer en 44 procent in de regering.

Geringe vertrouwen

Politici zouden geen idee hebben van wat er leeft en wat maatregelen voor gewone mensen betekenen, is een van de opgegeven redenen voor het geringe vertrouwen.

Onderwerpen als de gezondheidszorg, ouderenzorg, inkomen en economie en werkgelegenheid zouden volgens burgers hoog op de agenda van de regering moeten staan.

De onderzoekers keken ook naar de steun onder de bevolking voor het lidmaatschap van de EU. Daaruit blijkt dat de meeste mensen (40 procent) nog altijd voorstander zijn. Een kwart (24 procent) is het oneens met het lidmaatschap en 36 procent maakt het niet uit.

Eurozone

Uit cijfers van de Europese Commissie bleek vrijdag dat ook in de rest van de eurozone positiever over de economie wordt gedacht. Vooral consumenten zijn een stuk opgewekter dan een maand geleden.

De index steeg deze maand met 1,2 punt tot 102,4, waar economen een stijging tot 101,4 verwachtten. Een stand hoger dan 100 geeft aan dat het vertrouwen groter is dan het gemiddelde in de periode van 1990 tot en met 2013.