Het verbeteren van de positie van werksters en ander privaat huishoudelijk personeel zal de schatkist 900 miljoen tot 1,2 miljard euro kosten.

Bovendien zijn systemen als de dienstencheque, zoals bijvoorbeeld in België bestaat, fraudegevoelig.

Het gelijktrekken van de positie van alfahulpen in de thuiszorg en gastouders kost daarnaast 150 tot 200 miljoen. Dit moet in ieder geval gebeuren, want het is ongewenst dat werkkrachten die grotendeels met overheidsgeld worden betaald niet dezelfde rechten hebben als gewone werknemers.

Tot die conclusies komt een commissie onder leiding van voormalig PvdA-staatssecretaris Ella Kalsbeek in een rapport dat donderdag aan minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) en staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) is aangeboden.

Huishoudens

Bijna 1 miljoen huishoudens in Nederland hebben iemand in dienst voor schoonmaak of oppas. Daarvoor bestaat de regeling dienstverlening aan huis. Ze houdt in dat particulieren die iemand voor minder dan 4 dagen in dienst hebben voor huishoudelijk werk geen belastingen of premies hoeven af te dragen. De werknemer heeft wel minder sociale zekerheidsrechten.

Volgens de commissie-Kalsbeek is deze regeling nauwelijks bekend. Het afschaffen ervan zal dan ook weinig verschil uitmaken. Het kabinet moet hierover een knoop doorhakken in verband met een verdrag van de internationale arbeidsorganisatie ILO.

Gelijk

Volgens dat verdrag moeten rechten van huishoudelijk personeel gelijk zijn aan die van andere werknemers. Als Nederland het ILO-verdrag wil ratificeren, moet het de regeling dienstverlening aan huis dus afschaffen.

Mocht het kabinet dit niet besluiten, dan moet het de regeling verbeteren en de bekendheid ervan vergroten, adviseert de commissie. Ze vindt ook dat er een maatschappelijk debat moet komen over de waardering en kosten van dienstverlening aan huis. Ontwikkelingen als de vergrijzing en de kleiner wordende rol van de overheid maken dat volgens haar gewenst.

Asscher zei in een reactie dat het kabinet iets wil doen aan de positie van alfahulpen. Welke maatregel er komt, is nog niet duidelijk. In het regeerakkoord is hiervoor een bedrag van 100 miljoen gereserveerd.

De kans is niet groot dat het kabinet daarnaast 1 miljard op tafel legt om de rechtspositie van huishoudelijk personeel op de private markt te verbeteren, liet de minister doorschemeren. Het ILO-verdrag zal voorlopig niet worden geratificeerd.