De meeste werklozen met een WW-uitkering vinden hun nieuwe baan na twee tot zeven maanden, ruim voordat hun uitkering eindigt.

De helft van de Nederlanders met een WW-uitkering vindt een nieuwe baan voor de maximale uitkeringsduur is bereikt. Dat blijkt uit het UWV Kennisverslag dat donderdag is gepubliceerd.

Leeftijd en opleidingsniveau spelen een grote rol bij het vinden van werk. Bij werklozen vanaf 57 jaar vinden slechts drie op de tien werk tijdens de uitkeringsperiode.

Hoe groter het verlies aan uren door werkloosheid des te groter de kans op een baan. Mensen met een parttime baan hebben vaak specifieke wensen over werktijden, die niet altijd ingevuld kunnen worden.

Ook trekken mensen met een parttimebaan zich mogelijk eerder terug van de arbeidsmarkt, omdat hun inkomensverlies kleiner is dan dat van iemand die een voltijdbaan is kwijtgeraakt.

Armoede

Onder uitkeringsgerechtigden komt relatief veel armoede voor. Dat geldt vooral voor mensen met een bijstandsuitkering en in mindere mate om mensen met een werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Als een uitkering het hoofdinkomen is, bestaat er een relatief groot risico op armoede. Ook zitten mensen met een uitkering van UWV vaker dan gemiddeld in de schuldsanering.

Eind 2014 zullen er 47.000 meer mensen met een WW-uitkering zijn dan eind 2013 het geval was, zo voorspelt UWV. Daarmee wordt het hoogste aantal WW'ers bereikt sinds begin 1995.