Consumenten vinden dat Nederlandse bedrijven en organisaties te weinig op klanten gericht zijn.

Dat blijkt woensdag uit een onderzoek van Maurice de Hond onder 2.300 consumenten. Bijna de helft (46 procent) van de respondenten is somber over de klantgerichtheid en verwacht daarin geen verbetering.

Vooral banken, verzekeraars en de landelijke overheid scoorden matig tot slecht. Banken kregen van de ondervraagden een 5,4, verzekeraars een 5,2 en de overheid een 4,8. 

Winkels en horeca werden iets beter beoordeeld, maar ontvingen geen ruime voldoende. De branches kregen respectievelijk een 6,2 en 6,3 als rapportcijfer.

Begroeting

Deelnemers aan het onderzoek moesten aangeven hoe zij behandeld willen worden door bedrijven. Goed geïnformeerd worden, werd het vaakst genoemd. Ruim 70 procent vindt dat belangrijk. 

Maar ook vriendelijkheid (48 procent) en een oprechte begroeting bij binnenkomst (29 procent) worden gewaardeerd. 

Bijna 70 procent is geneigd om meer geld uit te geven als het personeel goed lijkt te luisteren. Toch vindt 37 procent dat de prijs van een product of dienst belangrijker is dan een klantgerichte houding.