Nederland sluit zich aan bij internationale pogingen om ontwikkelingsbanken te verbieden nog leningen te verstrekken voor de bouw van kolencentrales in ontwikkelingslanden. 

De Amerikaanse president Barack Obama heeft premier Mark Rutte maandag bedankt dat ook Nederland zich hier samen met de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en andere landen voor wil inzetten.

De beoogde maatregel moet gelden voor de Wereldbank en de regionale ontwikkelingsbanken voor Azië, Afrika, Latijns-Amerika en Oost-Europa. Alleen als er echt geen werkbare alternatieven mogelijk zijn, kan er een uitzondering worden gemaakt.

De stop op de financiering van kolencentrales door ontwikkelingslanden past in het streven van de VS en de andere landen om de uitstoot van schadelijke gassen te verminderen en ondertussen te komen tot nieuwe wereldwijde afspraken over klimaatverandering. Het is de bedoeling dat die afspraken volgend jaar tijdens de VN-klimaattop in Parijs op papier worden gezet.

Minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) benadrukt dat Nederland arme landen blijft helpen om gezinnen en bedrijven van stroom te voorzien.

''Maar wel op een moderne manier. Als je nu een kolencentrale bouwt, zit je er voor 40 jaar aan vast. Dat is funest voor het klimaat. In Nederland hebben we in het energieakkoord juist afgesproken dat we om die reden vijf kolencentrales gaan sluiten'', stelde ze maandag.

Ploumen wil ook dat de arbeidsomstandigheden in kolenmijnen verbeteren. Energiebedrijven moeten volgens haar maatregelen nemen om te voldoen aan de richtlijnen die de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) hanteert voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.