De rechtbank in Middelburg heeft maandag chemiegigant Dow Benelux BV in Terneuzen een boete van 1,8 miljoen euro opgelegd. 

Tegen het bedrijf was 5 miljoen euro geëist voor verschillende milieudelicten die in de jaren tussen 2005 en 2008 plaats hebben gevonden.

De incidenten betreffen grotendeels lekkages van chemische stoffen binnen en buiten de 18 fabrieken die op het terrein in Terneuzen staan.

"De rechtbank heeft niet kunnen concluderen dat er een gebrekkige veiligheidscultuur heerste bij Dow. Maar er was wel van alles aan de hand. Daarom zijn we niet meegegaan in de eis van 5 miljoen euro, maar werd het 1,8 miljoen", aldus een woordvoerder van de rechtbank tegenover NU.nl.-

Het bedrijf werd ervan verdacht op zijn minst laks te zijn omgegaan met de veiligheidsvoorschriften. Dat leidde tot levensgevaarlijke situaties, zoals lekkende pijpleidingen en gevaar op explosies. Die incidenten werden niet aan de autoriteiten gemeld.

Zo overstroomde er op 13 juni 2005 een tank met benzeen (een grondstof voor veel chemische producten), waardoor benzeendam­pen ontsnapten. Die hadden tot brand of explosies kunnen leiden. Medio augustus 2006 lekte er da­genlang benzeen uit een pijpleiding.

Reparatiebedrijf

Dow riep toen wel de hulp in van een reparatie­bedrijf, maar legde de fabriek niet stil. Daarmee zou Dow die medewerkers in een brand­- en explosiegevaarlijke situatie hebben laten werken. In datzelfde jaar ontsnapte er een explosieve wolk kraakgas als gevolg van klungelige montage van een filter.

In september 2007 begon er door een verstopping acrylonitril te lekken, een kleurloze, licht ontvlambare, zwaar giftige vloeistof. De productie werd gewoon voortgezet.

Incidenten

En zo waren er nog meer incidenten: een verkeerde pakking, zwaar vervuild afvalwater dat de Westerschelde instroomde, werknemers die zonder beschermende kleding in een giftige gaswolk werkten, leidingen die verstopt bleken te zijn en een explosie omdat een 'shutdown' niet volledig was uitgevoerd.

Volgens Dow was er nooit opzet in het spel geweest en viel alles toe te schrijven aan menselijk falen of een ongelukkige samenloop van omstandigheden.