Accountants kunnen de jaarrekeningen over 2013 van ziekenhuizen en universitaire medische centra niet van een goedkeurende verklaring voorzien.

Dat stelt de beroepsorganisatie van accountants NBA in een zogenaamde 'Alert' aan haar leden.

De NBA baseert deze aanwijzing op haar analyse van de problemen in de zorg. Zo hebben zorginstellingen meer moeite hun jaarlijkse omzet te bepalen door het nieuw ingevoerde complexe bekostigingssysteem. Ziekenhuizen krijgen sinds 2012 namelijk niet meer een zak met geld, maar worden per verrichting betaald.

Accountants hebben overigens een eigen verantwoordelijkheid of ze een jaarrekening al dan niet goedkeuren. Als ze van de aanwijzing willen afwijken, moeten ze dat goed kunnen motiveren.

Accountants moeten ook extra aandacht geven aan de risico’s die een niet-goedkeurende verklaring bij een jaarrekening meebrengt voor de financiering en continuïteit van door hen gecontroleerde zorginstellingen, benadrukt de beroepsorganisatie. Die kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de relatie van ziekenhuizen met banken.

Verbeterplan

In een brandbrief aan de minister van VWS wees de beroepsorganisatie in december 2012 al op dreigende onzekerheden bij de jaarrekeningen.

De NBA roept alle direct betrokkenen, waaronder de minister van VWS, instellingen, zorgverzekeraars, de Nederlandse Zorgautoriteit en de banken op om gezamenlijk een verbeterplan op te stellen om problemen in de toekomst te ondervangen.

Complex

De problematiek rond de jaarrekeningen moet snel worden opgelost, vindt ook de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). De declaratie- en registratieregels zijn momenteel te gedetailleerd en sluiten onvoldoende aan op de dagelijkse praktijk van behandelingen in ziekenhuizen, zegt de NVZ in een reactie.

"Die complexiteit maakt het voor ziekenhuizen steeds moeilijker om de zorg die zij aan patiënten verlenen op een juiste manier vergoed te krijgen. Het risico op administratieve fouten neemt toe, waardoor er steeds meer mensen nodig zijn om aan de administratieve verplichtingen te voldoen. Daar komt bij dat de overheid de regels voortdurend wijzigt. Soms zelfs achteraf en met terugwerkende kracht", stelt de vereniging.