Netwerkbedrijven Alliander en Enexis gaan onderzoeken of ze vanaf 2015 de energienetwerken van Enexis in Friesland en de Noordoostpolder en die van Alliander in de regio Eindhoven en zuidoost-Brabant (Endinet) met elkaar kunnen uitruilen. 

Beide bedrijven hebben daartoe dinsdag een intentieverklaring getekend.

Een uitruil biedt volgens beide bedrijven voordelen voor klanten die nu verschillende netbeheerders voor gas en elektriciteit hebben. Zij krijgen daardoor één netbeheerder.

Daarnaast zijn er volgens de bedrijven efficiëntievoordelen te behalen die op termijn ten goede komen aan de klant.

Als na onderzoek blijkt dat er inderdaad mogelijkheden zijn voor het uitruilen van de netwerken, wordt een voorstel daarvoor in de loop van het jaar ter goedkeuring voorgelegd aan raden van commissarissen en aandeelhouders.

Het voornemen past binnen het beleid van het ministerie van Economische Zaken om het werkterrein van de netbeheerders langs provinciale grenzen te organiseren.