Het economische herstel is vooral te danken aan een aantrekkende wereldeconomie en Europese economie.

Dat zegt Laura van Geest, directeur van het Centraal Planbureau (CPB), in een toelichting op het Centraal Economisch Plan.

"Dit beeld is gebaseerd op het internationale plaatje", aldus Van Geest.

De binnenlandse kabinetsmaatregelen, zoals de extra bezuinigingen, hebben hier minder effect op. "Als je bezuinigt, temper je de economische groei", zegt Van Geest.

Vorige week becijferde het CPB dat het begrotingstekort dit jaar uitkomt op 2,9 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Daarmee voldoet Nederland net aan de eis van Brussel; Europees is een grens van 3 procent afgesproken. 

Daarbij verwacht het planbureau dat het tekort in 2015 verder daalt naar 2,1 procent. In de decemberraming kwam het tekort volgens het CPB dit jaar nog uit op 3,3 procent.

De koopkracht valt met een kwart procent volgend jaar wel lager uit dan de 1,25 procent van dit jaar. De hogere koopkracht wordt volgens het planbureau dit jaar vooral veroorzaakt door lagere zorg- en pensioenpremies. 

Deflatiespook

Over een dreigende periode van deflatie met een langdurige lage economische groei tot gevolg, maakt Van Geest zich geen zorgen.

"De inflatie is wel laag, maar ik vrees niet voor het zogenoemde deflatiespook waarover wordt geschreven in de media." De inflatie in Nederland blijft dit en volgend jaar met 1,5 procent gelijk. De Europese Centrale Bank (ECB) houdt een percentge van dichtbij maar beneden de 2 procent aan.

Volgens Van Geest laat de Nederlandse economie een klassiek patroon zien. "Het gaat in eerste instantie beter met de uitvoer, daarna nemen de bedrijfsinvesteringen toe en pas dan de consumptie van huishoudens." Het besteedbaar inkomen trekt volgens haar aan en de druk van de lage huizenprijzen verdwijnt uit beeld.

Oekraïne

Er zijn ook nog veel onzekerheden. Zo blijft de ontwikkeling van de wereldeconomie onvoorspelbaar en wordt ook gekeken naar de grillige groei van de Chinese economie. Daarnaast is de situatie in Oekraïne precair.

Als het conflict escaleert, dan kan dat negatieve gevolgen hebben voor de wereldhandel en de olieprijzen kunnen daardoor stijgen. Oekraïne is een belangrijk doorvoerland van Russisch gas.

Banken

Hoe het bankwezen er voor staat in 2015 kan het CPB nog niet zeggen. Van Geest wacht eerst de uitkomst van het uitgebreide balansonderzoek en de daaropvolgende stresstest af.

"Zit er nog rommel in de banken? Met deze testen krijgen we het lek boven en kunnen we direct ingrijpen als er iets mis is."

Van Geest pleit voor een verplichte herkapitalisatie bij banken die er niet goed voorstaan zodat de kredietverlening niet in gevaar komt. "Handel kordaat en streng", aldus de CPB-directeur.

Brussel

Nederland moest volgens Brusselse richtlijnen eigenlijk dit jaar de drieprocentsnorm al halen, maar daar slaagde het kabinet in eerste instantie niet in. Door uiteindelijk 6 miljard euro extra te bezuinigen kreeg Nederland een jaar uitstel voor die opdracht.

Brussel kan sancties in de vorm van geldboetes opleggen als de doelen niet worden gehaald.

Ook raamde het planbureau dat de economie met 0,75 procent voorzichtig verder zou groeien. Volgend jaar is die groei, vooral te danken aan de export, met 1,25 procent iets sterker.

Een zorg blijft de stijgende werkloosheid, het CPB berekende dat die dit jaar nog oploopt tot 650.000 werklozen, een behoorlijke stijging vergeleken de ruim 600.000 in 2013. Volgend jaar zet de daling wel in en komt het aantal niet-werkende uit op 635.000.

Lees ook: 'Structuur bankwezen stuwt mkb-rentes' | Vakbonden willen actie van kabinet