In 2013 waren er in Nederland voor het eerst meer vijftigers dan dertigers op de werkvloer te vinden.

Dat blijkt maandag uit de zogenoemde generatie-index van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Deze index kwam vorig jaar uit op 1,03, tegenover 0,99 in 2012. Als de index uitkomt op 1, zijn beide groepen in evenwicht. Als het cijfer hoger dan 1 is, zijn er meer vijftigers dan dertigers.

De index is hard opgelopen. Tien jaar eerder, in 2003, bedroeg het cijfer nog 0,64.

In 2011 waren er onder de werkende mannen al voor het eerst meer vijftigers dan dertigers. In 2013 gold dat voor de totale beroepsbevolking.

Beweeg de cursor over de lijn om de index te zien. De gegevens zijn afkomstig van CBS. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Gemiddelde leeftijd

De gemiddelde leeftijd van de werkzame beroepsbevolking stijgt gestaag. In 2013 kwam deze uit op 41,7 jaar. In 2012 was de gemiddelde werknemer nog 41,4 jaar, terwijl die in 2008 nog 40,3 bedroeg en in 2003 nog uitkwam op 39,1 jaar.

Tussen de bedrijfstakken zijn grote verschillen. Uit cijfers over de afzonderlijke sectoren, die nog niet verder gaan dan 2012, blijkt dat werknemers in landbouw, bosbouw en visserij met een gemiddelde van 44,6 jaar het oudst zijn. Met 44 jaar komen de sectoren onderwijs en openbaar bestuur op de tweede plaats.

In de horeca werken de jongste mensen. Hier is de gemiddelde leeftijd van werknemers 34,4 jaar. Ook personeel in de sector verhuur en in de handel is relatief jong.