Om extra investeringen in de chemische industrie in Groningen mogelijk te maken, stellen het Rijk en de provincie Groningen samen 40 miljoen euro beschikbaar.

De ministers Henk Kamp (Economische Zaken) en Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) hebben maandag aan de Tweede Kamer geschreven dat het geld is bedoeld om investeringsplannen van bedrijven uit de regio een extra steuntje in de rug te geven.

Er liggen al voorstellen om bijvoorbeeld de productie van chloor te vergroten, restgassen die vrijkomen bij chemische processen beter te benutten en er zijn plannen om een terminal te bouwen voor tankers met vloeibaar gas.

Ook komt er 20 miljoen euro om de arbeidsmarkt in de regio te verbeteren.

Actieplan

Het kabinet reageert hiermee op een actieplan dat onder leiding van oud-Shelltopman Rein Willems is gemaakt. Willems wil onder meer het gebruik van bestaande voorzieningen voor het gebruik van stroom, water en gas centraal gaan beheren.

Dat drukt volgens hem de kosten en zet aan tot efficiënter gebruik. Ook pleit hij voor een gezamenlijke investeringsstrategie om meer bedrijvigheid aan te trekken.

Eemsdelta

Kamp: "De chemische industrie is belangrijk voor Groningen en biedt werk aan ruim tweeduizend mensen. Met de steun van Rijk en provincie kunnen de bedrijven in de Eemsdelta plannen gaan uitvoeren die de sector sterker maken en zorgen voor nieuwe werkgelegenheid. Volgens inschattingen van de bedrijven zelf kan dit leiden tot negenhonderd extra banen."

Asscher onderschrijft dat Groningen steun nodig heeft. "De werkloosheid is hier vergeleken met de rest van de Nederland hoog."

Ontslagen

"We investeren daarom 20 miljoen in goede werkgelegenheidsplannen, zodat mensen die ontslagen zijn of bedreigd worden met ontslag zo snel mogelijk weer aan de slag kunnen."

Yvonne van Mastrigt, gedeputeerde in Groningen, hoopt dat de bedrijvigheid hierdoor toeneemt. "Het gaat om werkgelegenheid, behoud en groei van werkgelegenheid in onze regio. De bedrijvigheid gaat toenemen en we pakken deze kansen samen aan en stropen de mouwen op."