Het Rijk gaat minder geld vrij maken voor wetenschappelijk onderzoek en innovatie. In 2014 was dit nog 4,5 miljard, in 2018 daalt dit tot 4,1 miljard.

Dat meldt onderzoeksbureau Rathenau Instituut op basis van het rapport Totale Investeringen in Wetenschap en Innovatie (TWIN).

De daling is volgens het instituut vooral te wijten aan het aflopen van de zogenoemde FES-programma's, een stimuleringsfonds voor wetenschappelijk onderzoek dat halverwege de jaren negentig in het leven werd geroepen.

Van de 4,5 miljard euro die dit jaar beschikbaar is voor onderzoek, is 760 miljoen bestemd voor innovatieprojecten. Ook wordt extra geld vrijgemaakt voor innovatie door belastingvoordeel voor bedrijven.

Leeuwendeel

"Al met al maakt de overheid dit jaar 2,1 miljard euro vrij voor innovatie", schrijft het bureau. In 2018 zal dat volgens Rathenau 1,6 miljard euro zijn.

De ministeries besteden op twee manieren geld aan wetenschappelijk onderzoek. Het leeuwendeel gaat direct naar de universiteiten en onderzoeksorganisaties. Een kleiner deel wordt besteed in de vorm van indirecte bijdragen zoals belastingvoordeel voor bedrijven die onderzoek doen.

Die indirecte voordelen zijn de afgelopen jaren een grotere rol gaan spelen. In 1999 vormden de bedragen nog 8 procent van het geheel, dit jaar is dat 19 procent.