Nieuwe gedragsregels en het daarbij behorende tuchtrecht gaan gelden voor alle bankmedewerkers. Het kabinet en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) willen dat invoeren in de financiële sector.

Het kabinet ondersteunt met een wetswijziging een initiatief van de NVB. De sinds 2013 geldende bankierseed of -belofte wordt ook verder uitgebreid. Die gaat ook gelden voor alle medewerkers bij een bank.

Met de introductie van tuchtrecht en de uitbreiding van de reikwijdte van de bankierseed worden verdere stappen gezet om een integere bedrijfsvoering bij banken te realiseren. Daarmee verwachten de instellingen het door de bankencrisis afgenomen vertrouwen van de consument in de bankensector terug te winnen.

De NVB is blij dat het tuchtrecht voor de sector door de afspraken met het kabinet juridisch goed wordt geborgd. Op dit moment wordt nog gewerkt aan het formuleren van de nieuwe gedragsregels. De NVB verwacht op korte termijn een nieuw maatschappelijk statuut met daarin een nieuwe Code Banken te kunnen presenteren.

Beide maatregelen gaan per 1 januari 2015 in voor nieuwe medewerkers en per 2016 voor bestaande medewerkers.