Hoewel de werkgelegenheid in de eurolanden in het vierde kwartaal van vorig jaar licht groeide, behoort Nederland tot de eurolanden waar het aantal mensen met een baan het hardst is afgenomen. 

Dat meldt Europees statistiekbureau Eurostat vrijdag. Het aantal Europeanen met een baan nam vorig kwartaal met 0,1 procent toe ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

De werkgelegenheid daalde in Nederland in de laatste drie maanden van het jaar met 1,4 procent op jaarbasis. Alleen in Italië, Griekenland en Cyprus was dat percentage hoger. 

Als de vergelijking wordt gemaakt tussen het derde en vierde kwartaal, behoort Nederland ook tot de achterhoede. Het aantal mensen met baan nam met een half procent af op kwartaalbasis.

Eurolanden

In de zeventien eurolanden - Letland kwam op 1 januari bij de muntunie - daalde de werkgelegenheid gemiddeld met een half procent ten opzichte van een jaar eerder. Over heel 2013 nam de werkgelegenheid met 0,9 procent af in de eurozone. 

De arbeidsmarkt ontwikkelde zich het sterkst in Litouwen, Ierland en Portugal, waar circa 1 procent meer mensen aan de slag waren dan in het derde kwartaal. In Duitsland steeg de werkgelegenheid met 0,2 procent.