De Nederlandsche Bank (DNB) draagt over 2013 minder geld af aan de Nederlandse Staat dan een jaar eerder. Dat blijkt uit het donderdag gepresenteerde jaarverslag van DNB.

De Staat krijgt een dividend van 1,12 miljard euro, tegen 1,98 miljard euro over 2012.

De lagere uitkering hangt samen met een winstdaling bij DNB.

Die zakte vorig jaar tot 1,18 miljard euro, tegen iets meer dan 2 miljard euro in 2012. Vooral de rentebaten van de centrale bank namen af, terwijl de kosten licht opliepen. De uitkering aan de Staat over 2013 was wel 300 miljoen euro hoger dan eerder werd geraamd.

Salaris

Uit het jaarverslag bleek verder dat de commissarissen van DNB bij de overheid hun zorgen hebben geuit over een eventuele verlaging van de salarissen van de bestuurders van de centrale bank.

Die moeten mogelijk omlaag door de wet die de beloningen in de (semi-)publieke sector aan banden legt. Het staat echter nog niet vast of DNB ook onder de wet zal vallen.

De commissarissen vrezen dat het lastiger wordt om goede bestuurders aan te trekken als de lonen omlaag gaan en heeft de overheid ook gewezen op de onafhankelijkheid van de centrale bank. De salarissen van de DNB-bestuurders varieerden vorig jaar van 275.226 tot 324.402 euro.