De Nederlandsche Bank ziet een terugkeer naar de Zalmnorm voor het Nederlandse begrotingsbeleid wel zitten. De toezichthouder denkt dat er meer bestuurlijke rust komt door de rijksuitgaven en -inkomsten te scheiden.

Dat zegt Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB), donderdag. 

Met de zogenoemde Zalmnorm, vernoemd naar oud-minister van Financiën Gerrit Zalm, worden eventuele financiële meevallers van de overheid rechtstreeks gebruikt om de staatsschuld terug te dringen.

Aan de andere kant wordt er niet extra bezuinigd als de overheidsinkomsten tegenvallen. 

"Zodra we nu te maken krijgen met een economische tegenvaller, moet er weer een politiek akkoord uit de grond worden gestampt. Zo wil je geen begrotingsbeleid voeren", zegt Knot.

De toezichthouder doelt hiermee op het vorig jaar gesloten sociaal akkoord en het herfstakkoord waarin sociale partners en politieke partijen het eens moesten worden over extra bezuinigingen.

Het begrotingstekort kwam de afgelopen jaren boven de door Brussel gestelde grens van 3 procent. Op dat moment treden Europese regels in werking om het tekort weer terug te dringen.

Strikt

In 1994, het jaar dat Zalm de norm introduceerde, voerde Nederland een strikt begrotingsbeleid, zegt Knot. "Je krijgt een buffer zodat je niet steeds hoeft te reageren op tegenvallers. Als je terugvalt op dit type begrotingsbeleid, dan creëer je meer rust."

Knot weet ook dat het invoeren van nationale begrotingsregels met de economische verwevenheid van de eurolanden en het mandaat vanuit Europa niet zomaar mogelijk is. 

Daling

Maar met de nieuwe ramingen van het Centraal Planbureau (CPB), lijkt de periode van buitensporige tekorten tot het verleden te behoren. Vorige week becijferde het CPB dat het begrotingstekort dit jaar uitkomt op 2,9 procent van het bbp en in 2015 daalt het zelfs verder tot 2,1 procent.

"Op dat moment zijn Brusselse regels een stuk minder bindend", weet Knot. "Er is daarom ruimte om nationaal een ander begrotingsbeleid te voeren. En kom je weer boven de 3 procent? Dan zijn de regels uit Brussel weer van toepassing."

De centralebankpresident spreekt zijn hoop uit dat door het voeren van dit beleid die grens niet snel weer overschreden wordt. Toch lijkt het Knot een goed idee om dit correctiemechanisme ook Europees in te voeren. "Goede ideeën exporteren zich vanzelf", aldus Knot.

Lees ook: DNB wil actieplan voor MKB-leningen | DNB levert schatkist minder op