Acties van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) hebben ieder huishouden vorig jaar een besparing van 300 euro opgeleverd. Dat beweert de toezichthouder donderdag in het het jaarverslag over 2013.

In totaal zou de samenleving 1,85 miljard euro aan het optreden van de mededingingsautoriteit hebben overgehouden. ''Het effect van ons toezicht leidt niet alleen tot meer kansen en keuzes voor bedrijven en consumenten, maar levert ook financieel voordeel op'', zei Chris Fonteijn, bestuursvoorzitter ACM.

In de sectoren energie, telecom en vervoer heeft het optreden van ACM geleid tot lagere tarieven, zoals de tarieven die de netbeheerders mogen rekenen voor het transport van elektriciteit en gas of door het openstellen van de markt voor vaste telefonie en internet.

Op het gebied van energie konden consumenten en bedrijven hier van profiteren voor in totaal 780 miljoen euro, bij telecom ging het om 360 miljoen.

Kartels

Het concurrentietoezicht leverde volgens de ACM 668 miljoen euro op. Dat gebeurde volgens de organisatie doordat er drie kartels werden verboden, toezicht werd gehouden op fusies en verschillende bedrijven werden aangesproken op hun gedrag.

Volgens een woordvoerster heeft het overheidsorgaan de belastingbetaler vorig jaar een kleine 30 miljoen euro gekost. De kosten (inclusief salarissen) van de drie bestuurders van de organisatie, Chris Fonteijn, Anita Vegter en Henk Don kwamen in totaal uit op bijna 669.000 euro.

De totale kosten van de organisatie bedroegen ongeveer 59,5 miljoen euro, waarvan een deel wordt gecompenseerd door bijdragen uit de sectoren waarop ACM toezicht houdt.

De ACM is vorig jaar april ontstaan uit de samenvoeging van de NMa, de Consumentenautoriteit en de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA).