Nu gemeenten minder geld van het Rijk krijgen en meer taken moeten uitvoeren, komen parkeergelden goed van pas.

Vorig jaar kwam er in totaal 645 miljoen euro binnen en naar verwachting zal dat dit jaar 660 miljoen euro zijn.

Amsterdam zag 166 miljoen in de parkeerkas vloeien, 9 miljoen meer dan een jaar eerder. Dat komt doordat in enkele stadsdelen betaald parkeren werd ingevoerd en in andere delen de tarieven omhoog gingen, ook voor vergunninghouders. 

Wethouder van financiën Pieter Hilhorst wil nu 7,5 miljoen van het extra geld gebruiken om zijn begroting rond te krijgen.

Haarlem verhoogde de parkeertarieven met 20 procent. Dat deed ze niet in januari, zoals de bedoeling was, maar al in november vorig jaar.

Dat leverde 140.000 euro extra op, waarmee financiële tegenvallers konden worden gecompenseerd. "Maar het is niet zo dat als we bijvoorbeeld een nieuwe gracht willen aanleggen, we de parkeertarieven maar verhogen", zegt de woordvoerder van de gemeente. "De begroting is een totaal van wensen en beschikbaar geld waarin je zaken tegen elkaar moet afwegen."

Schuiven

Utrecht en Den Haag gebruiken ook een deel van de opbrengsten uit parkeren voor algemene middelen. Utrecht verhoogde daarvoor de tarieven voor enkele parkeergarages met 33 tot 43 procent. In Den Haag werden enkele garages 33 procent duurder. 

"Dat is logisch, want in tegenstelling tot de rijksoverheid mogen gemeenten geen tekorten hebben en ook geen winst maken", zegt de woordvoerder van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). "Daardoor zijn ze altijd aan het schuiven met gelden, want de begroting móet rond."

Melkkoe

Eindhoven gebruikt de ongeveer 7 miljoen per jaar aan parkeergeld voor meerjarige investeringen voor bereikbaarheid, openbaar vervoer, parkeren, groen en openbare ruimte. Rotterdam, Groningen, Nijmegen, Hilversum, Breda en Tilburg bekostigen er alleen de parkeervoorzieningen mee.

"Wij vullen er geen gaten mee in de begroting", zegt de woordvoerder van de gemeente Rotterdam. "Voor ons is het geen melkkoe, maar gaat de melk terug naar de koe."

Rotterdam en Breda hebben een Parkeerfonds waaruit niet alleen de exploitatie, zoals onderhoud en beheer wordt bekostigd, maar ook het stadstoezicht, zoals parkeerwachten.

Mocht het parkeren onverwacht aanzienlijk meer opleveren dan het kost, dan sluiten deze gemeenten echter niet uit dat het geld voor andere posten op de begroting zal worden gebruikt.

Verliespost

Twee op de drie gemeenten die parkeergeld innen, halen daar inmiddels minder geld mee op dan ze hebben begroot. Dat komt grotendeels doordat garages, die voor veel geld zijn gebouwd dan wel opgeknapt, leegstaan. 

Vooral voor kleine gemeenten zijn garages een verliespost geworden, omdat ze wel de opbrengsten hebben begroot, maar geen rekening hebben gehouden met de kosten.