In Rotterdam is vorig jaar voor 6 miljoen euro aan bijstandsfraude opgespoord. Daarnaast wordt in 2014 nog eens ruim 11 miljoen euro bespaard doordat ruim 1.900 uitkeringen zijn stopgezet of verlaagd.

Dat maakt verantwoordelijk PvdA-wethouder Marco Florijn woensdagmorgen bekend. De helft van alle fraudegevallen had te maken met het verzwijgen van inkomsten uit werk.

Een ander veel voorkomende vorm van fraude is dat uitkeringsgerechtigden niet melden dat ze zijn gaan samenwonen. En dat is bepalend voor de hoogte van de uitkering.

Uit het overzicht blijkt ook dat ruim 3.300 Rotterdammers vorig jaar onvoldoende meewerkten aan het vinden van betaald werk. Zij kregen een zogeheten maatregel opgelegd: hun uitkering werd gekort of er werd een bedrag voor een maand of langer ingehouden. Hiermee werd 1,3 miljoen euro extra binnengehaald. Ook legde de gemeente aan fraudeurs 1,8 miljoen euro aan boetes op.

Gericht

De fraude kwam volgens de wethouder sneller aan het licht doordat Rotterdam de aanpak verscherpte door per wijk gericht te controleren.

Hierdoor zijn op Rotterdam-Zuid 835 ontvangers van bijstand gecontroleerd. Hiervan bleken 171 mensen geen recht op een uitkering te hebben.

''Dat levert de gemeente vanaf dit jaar een besparing op van 2,4 miljoen euro'', aldus wethouder Florijn, die deze aanpak dit jaar in heel de stad wil voortzetten. Dan worden 3.000 uitkeringen onder het vergrootglas gelegd.

Koppelingen

In het algemeen wordt bijstandsfraude steeds sneller en vaker opgespoord doordat er betere koppelingen zijn met bijvoorbeeld de Belastingsdienst, het UWV en banken. Ook de fraudetiplijn werkt effectief.

Florijn: ''In 2013 kregen we 872 tips. Gemiddeld leidt 54 procent van alle onderzoeken die hier uit voortvloeien, tot vaststelling van fraude.''