Bewoners van de gemeente Tilburg, verenigd in de stichting Reeshofwarmte, eisen een bedrag tussen 76 en 100 miljoen euro van energieleverancier Essent voor onterecht in rekening gebrachte aansluitkosten.

Dat laat de woordvoerder van de stichting, Derk Jansen, dinsdag weten aan NU.nl.

De bewoners claimen dat Eles, een dochterbedrijf van Essent, dertig jaar lang ten onrechte aansluitkosten op het stadsverwarmingsnet heeft doorberekend.

Eles erkent dat de communicatie over de tarieven niet altijd even duidelijk was, maar weerspreekt de aantijging dat de bedragen incorrect zijn. Een woordvoerster van het bedrijf zegt mee te willen werken aan een extern, onafhankelijk onderzoek en daarvoor "alle relevante informatie" zal verzamelen.

Maar Jansen wil hier niet meer op wachten. "Eles heeft zes weken van ons de tijd gehad om met bewijzen te komen waarom die aansluitkosten in rekening zijn gebracht, maar die kwamen er niet", zegt Jansen.

Rechter

Joeri Haast, jurist van de stichting Reeshofwarmte, heeft de claim inmiddels formeel kenbaar gemaakt bij Eles. Als er binnen tien dagen geen bevredigende reactie komt, wordt de zaak aan de rechter voorgelegd.

In de berekeningen van de stichting hebben bewoners grofweg gemiddeld 150 euro per gezin per jaar te veel betaald. Inclusief rente die de bewoners terug willen komt de claim uit op 76 tot 100 miljoen euro.

In Tilburg worden ongeveer zeventienduizend huishoudens voorzien van stadsverwarming, daarvan liggen vijftienduizend huishoudens in de wijk Reeshof.

Oplossing

De partijen gingen zes weken geleden tevergeefs met elkaar om tafel om tot een oplossing te komen, de gemeente Tilburg was daar als ondersteunende partij bij aanwezig. 

De Tilburgse wethouder Berend de Vries (D66) vindt het jammer dat de partijen niet tot een oplossing zijn gekomen, maar laat wel weten achter de bewoners te staan. "Deze kwestie loopt al lang en er zijn veel mensen bij betrokken. Die hebben recht op duidelijkheid", zegt De Vries in een reactie.

De gemeente steunt de bewoners bij een eventuele rechtsgang door 10.000 euro beschikbaar te stellen. Dit is volgens de wethouder een normale gang van zaken bij een burgerinitiatief dat is gebaseerd op een goed idee en op voldoende draagvlak kan rekenen.

Overkopen

Pensioenuitvoerder PGGM heeft al geruime tijd geleden aangekondigd om Eles over te kopen van Essent. De claim op het warmtebedrijf heeft geen invloed op de overname van het warmtebedrijf, zo laat PGGM aan NU.nl weten.