De economische groei in de rijkere landen trekt voorzichtig verder aan. Bezuinigingen zetten een minder sterke rem op de economie dan in de afgelopen jaren, terwijl de bijzonder lage rente de groei ondersteunt. 

Dat stelde de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) dinsdag.

De risico's voor de economische groei blijven volgens de denktank echter aanzienlijk. De zorgen over de eurozone zijn volgens de OESO nog altijd acuut, zeker nu deflatie dreigt te ontstaan in verschillende landen.

Daarnaast is het onzeker in hoeverre tegenvallende economische berichten uit de Verenigde Staten te wijten zijn aan de strenge winter, of aan een daadwerkelijke verzwakking van 's werelds grootste economie.

Volgens de OESO is er nog altijd een kans dat de enorme opbouw van schulden in China kan leiden tot een scherpe afkoeling van de groei in dat land. Andere opkomende economieën kunnen nog flink last krijgen van de afbouw van het economische steunbeleid in de VS.

Licht toegenomen

De nieuwste cijfers wijzen er volgens de OESO op dat de groei in de eurozone in januari licht is toegenomen. Dat geldt zowel voor de grootste economieën, Duitsland, Frankrijk en Italië, als voor Nederland. In de belangrijkste Aziatische economieën nam de groei verder af, terwijl ook het groeitempo in de VS afzwakte.

''Het geleidelijke herstel in de ontwikkelde economieën is bemoedigend, ook al dempen tijdelijke factoren in de eerste maanden van dit jaar de groei'', stelde OESO-econoom Rintaro Tamaki. De afkoeling van de opkomende economieën zet waarschijnlijk wel een rem op de totale internationale groei, voegde hij daaraan toe.

Het economisch bureau van Rabobank voorspelde dinsdag dat de wereldeconomie tot en met volgend jaar langzaam verder herstelt. Daarbij spelen de westerse landen volgens de bank een steeds grotere rol, terwijl de groei in opkomende landen en China afneemt.

''De fundamenten van de Amerikaanse economie lijken nu sterk genoeg voor aanhoudend herstel. Dat zal duidelijker zichtbaar worden als het extreme winterweer is opgeklaard'', stelde hoofdonderzoeker Hans Stegeman. ''In Europa keert de groei ook voorzichtig terug, maar geduld is een schone zaak."