Toezichthouders gaan de komende maanden in totaal zo'n 160.000 kredietdossiers bij banken doorspitten in het kader van het balansonderzoek van de Europese Centrale Bank (ECB).

Dat maakte de ECB dinsdag bekend. De 128 onderzochte banken moeten inzage geven in de gegevens over gemiddeld circa 1250 leningen.

De onderzochte leningen vertegenwoordigen met een waarde van 3,72 biljoen euro zo'n 58 procent van de totale risicogewogen bezittingen van de betreffende banken.

Om een gelijke behandeling te waarborgen heeft de ECB de nationale toezichthouders een dik boek met gedetailleerde instructies gegeven.

Wanbetaling

Gekeken wordt onder meer naar het risico op wanbetaling, de aanwezigheid en waarde van onderpand en naar de spreiding van de portefeuilles. Aan de hand daarvan wordt bepaald of extra voorzieningen voor kredietverliezen nodig zijn. Ook de boekhoudpraktijken van de banken worden tegen het licht gehouden.

Het onderzoek moet eventuele zwakke plekken en kapitaaltekorten blootleggen bij de grootste banken die vanaf komend najaar onder het gezamenlijke Europese toezichtsregime komen te vallen.

In Nederland zijn dat ING, Rabobank, ABN Amro, SNS Bank, de Nederlandse Waterschapsbank en de Bank Nederlandse Gemeenten.

Stresstest

Na het balansonderzoek volgt nog een stresstest waarin gekeken wordt of de kapitaalbuffers hoog genoeg zijn om economische klappen op te vangen. De resultaten van beide onderzoeken worden in oktober bekendgemaakt. Eventuele tekorten moeten worden weggewerkt voordat de ECB in november zijn toezichtstaken op zich neemt.

Banken worden geacht de uitkomsten mee te nemen in hun resultaten over de eerste verslagperiode na het onderzoek.

Aanpassing van de financiële stukken over 2013 is alleen aan de orde als er boekhoudkundige onregelmatigheden aan het licht komen. De ECB acht dat overigens onwaarschijnlijk.