Werknemers van Tata Steel hebben er mee ingestemd om als het moet het werk neer te leggen. Dat bleek uit een stemming onder een deel van de medewerkers, meldt FNV Bondgenoten dinsdag.

Het personeel wil zo een ultimatum stellen aan de directie van het staalbedrijf voor een loonsverhoging van 3 procent en meer werkzekerheid.

"Werknemers zijn er helemaal klaar mee. Zij krijgen de ene na de andere reorganisatie voor hun kiezen", zegt Aad in ’t Veld, bestuurder van FNV Bondgenoten tegen NU.nl.

Volgens de vakbond wil het staalbedrijf uit IJmuiden vrije dagen en toeslagen van zijn werknemers afpakken. Halverwege februari staakten al honderden medewerkers tegen de nieuwe cao-voorstellen van de directie.

"Werknemers voelen zich in hun hart geraakt. De directie wil terug in de tijd door meer flexwerk in te stellen. Dat willen wij niet", aldus In 't Veld.

De directie heeft 48 uur om in te gaan op de eisen van de vakbond. Bereiken de partijen voor die tijd geen overeenstemming, dan volgen er stakingen. Bij Tata Steel werken negenduizend werknemers.

Bijscholing

CNV Vakmensen eist ook extra scholingsmogelijkheden voor de werknemers. De vakbond zet in op een extra scholingsbudget van 1 procent van de loonsom. Dat moet gebruikt worden voor coachingstrajecten voor ouderen en jongeren en "voortdurende bijscholing".

De vakbond wil daarnaast investeringen in werkzekerheid en arbeidsparticipatie van ouderen, jongeren en Wajongers. Bestuurder Peter Böeseken: "Wij stellen voor dat Tata Steel tien Wajongeren in dienst neemt en op die manier concreet bijdraagt aan de ambitie om banen te creëren voor jonggehandicapten."